بررسی تاثیر الگوهای مختلف سخت کننده بر مقاومت دیوار برشی فولادی

چکیده مقاله

در دهههای اخیر دیوارهای برشی فولادی به عنوان سیستمی مقاوم در برابر بارهای جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مزایای خاص این سیستم نسبت به سایر سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی سبب شده که استفاده از آن بهخصوص در ساختمانهای بلند روز به روز گسترش یابد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Ansys سعی شده الگوی بهینهای جهت قرارگیری سختکنندهها در دیوار برشی از نقطه نظر افزایش مقاومت و صرفه اقتصادی معرفی شود. بهمنظور دست- یابی به این هدف 21 الگوی مختلف از نحوه قرارگیری سختکنندهها در دیوار برشی فولادی مورد بررسی   و 9 میلیمتری بررسی شد تا علاوه بر نحوه چینش سخت- ، قرار گرفت. برای هر الگو، سه ضخامت 5 کنندهها، تاثیر ضخامت آنها بر پاسخ دیوار برشی نیز ارزیابی شود. نتایج بهدست آمده از مقایسه نمودار بار تغییرمکان نمونههای دارای سخت کننده با نمونه فاقد سختکننده )کنترلی( نشان میدهد که - استفاده از سختکننده در دیوارهای برشی، موجب افزایش قابل ملاحظه مقاومت سیستم میشود. با افزایش ضخامت سختکنندهها در اکثر الگوهای مورد مطالعه، مشاهده گردید که نسبت افزایش مقاومت به وزن سختکننده کاسته شده که بیانگر کاهش صرفه اقتصادی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.رضا محمدی؛2.محمدرضا حبیبی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر الگوهای مختلف سخت کننده بر مقاومت دیوار برشی فولادی، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7612-Evaluation-of-Stiffening-Pattern-on-Steel-Shear-Wall-Strength

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.رضا محمدی؛2.محمدرضا حبیبی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل