اولویتبندی موانع اجرای استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای تولیدی با تکنیک TOPSIS فازی )موردمطالعه: شرکت ماشینسازی تبریز(

چکیده مقاله

گسترش سهم بازارها همواره از اصلیترین اهداف مدیران شرکتها در جهان بوده است، بنابراین برای دستیابی به این هدف طراحی استراتژیها و اجرای آنها میتواند موفقیت دستیابی به این اهداف را تضمین کند. اما همواره اجرای استراتژیها با موانعی روبرو است. در این مقاله با استفاده از یک مدل که در مبانی نظری شده است این موانع که عبارتاند از موانع ساختاری، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و موانع منابع انسانی در شرکت ماشینسازی تبریز موردبررسی قرار گرفت. نظرات مدیران این شرکت گردآوری و سپس با استفاده از نرمافزار تاپسیس فازی 3102 مورد تحلیل قرار گرفت و معلوم شد که به ترتیب موانع منابع انسانی، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و موانع ساختاری در اجرای استراتژیهای این شرکت نقش ایفا میکنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا اسکندری ؛صلاح پویا ؛محمدباقر رسوله وندی؛ ۱۳۹۳، اولویتبندی موانع اجرای استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای تولیدی با تکنیک TOPSIS فازی )موردمطالعه: شرکت ماشینسازی تبریز(، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8247-Prioritizing-barriers-to-the-implementation-of-marketing-strategies-in-manufacturing-companies-with-fuzzy-TOPSIS-techniques-(Case-study:-Mashin-Sazi-Tabriz)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا اسکندری ؛صلاح پویا ؛محمدباقر رسوله وندی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل