رابطه نياز آموزشي زنان با عوامل جمعيت شناختي در استان سيستان و بلوچستان(شرق ایران)

چکیده مقاله

کلید موفقیت و خوشبختی تغییر و تحول به سوی کمال است واین امر حاصل نمی شود مگر از طریق فعالیت آموزشی و علم آموزی که از عوامل مؤثر در پیشرفت محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی رابطه نیاز آموزشی زنان با عوامل جمعیت شناختی درچهار شهرستان استان سیستان و بلوچستان انجام شد. جامعه آماری کلیه زنان 15 تا 45 ساله مناطق شهری استان در سال1393 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای از 4 شهرستان)زاهدان، زابل، ایرانشهر و سراوان( انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه نیازسنجی محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی )میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و نمودار( و آزمونهای غیرپارامتریک کای اسکوار، کروسکال والیس استفاده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمود شيرازي؛2.محبوبه قویدل حيدري؛3.مهسان اسدي ساروي؛4.فاطمه آذرخرداد؛ ۱۳۹۵، رابطه نياز آموزشي زنان با عوامل جمعيت شناختي در استان سيستان و بلوچستان(شرق ایران)، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8258-The-relation-between-women-training-need-with-demographic-factors-in-Sistan-and-Baluchistan-province-(Iran-s-east)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمود شيرازي؛2.محبوبه قویدل حيدري؛3.مهسان اسدي ساروي؛4.فاطمه آذرخرداد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل