مقایسه دیدگاههای تربیتیِ عنصرالمعالی در قابوس نامه با دیدگاههای تربیتی متفکران معاصر (با تاکید بر شناخت درمانی)

چکیده مقاله

امروزه بسیاری از کتب جدید در زمینههای تربیتی، حاص ل تحقیقات متفکران غربی است؛ اما دانشمندان و متفکران ایرانی مفاهیمی همسنگ با همین نظریات جدید در زمینههای تربیتی را قرنها پیش با وجود تفاوت شرایط اجتماعی و تاریخی ارائه کردهاند؛ یکی از این نوابغ ایرانی، عنصرالمعالی صاحب قابوسنامه است. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مقایسهی نظریات تعلیم و تربیت میان متفکران معاصر غربی با قدمای ایران است، واضح است که با توجه به پیشرفتهای دنیای مدرن امروز نسبت به دنیای قدیم، ممکن است تفاوتهای آشکاری میان این نظریات دیده شود اما برای ما مهم، نشان دادن شباهتهای بسیار نظریات مدرن امروزی با تفکرات قدمای ما و بیان سهم بیچون و چرای دانشمندان ایرانی در نظریهپردازی و حق تقدم آنان است. روش تحقیق در این مقاله بر مبنای فیشبرداری بوده و بدین منظور نگارندگان پس از بیان مقدمه، موضوعات فرعی مختلف را در ذیل چهار عنوان اصلی)زندگی و اخلاق شخصی، دین و معنویت، مدیریت به طور عام و آداب اجتماعی و جامعه( قرار داده و به مقایسهی آنها پرداختهاند و با توجه به مقایسههای انجام شده، حاصل تحقیق، چنین است که در آثار ادبی ما به اصول تربیتی، اشاره شده و ما باید با استخراج این اصول و معرفی آنها به مردم، گامی در جهت آشنایی آنها با اصول تربیتی مندرج در آثار ادبی کشورمان برداریم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ثمینه فاضل دربندی؛2.حمید رضا شایگان فر؛ ۱۳۹۵، مقایسه دیدگاههای تربیتیِ عنصرالمعالی در قابوس نامه با دیدگاههای تربیتی متفکران معاصر (با تاکید بر شناخت درمانی)، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8333-Comparison-between-educational-views-of-Onsorolmaali-in-Qaboosnama-with-the-contemporary-thinkers-with-emphasized-over-cognitive-therapy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ثمینه فاضل دربندی؛2.حمید رضا شایگان فر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل