بررسی و مقایسه الگوریتمهای زمانبندی ایجاد تعادل بار رایانش ابری

چکیده مقاله

محاسبات ابری نوعی از سیستمهای موازی و توزیع شده شامل مجموعهای از کامپیوترهای به هم متصل و مجازی است.همچنین بر پایه محاسبات توزیع شده، محاسبات گرید و مجازیسازی ساخته شدهاست. برتری محاسبات ابری در آینده شبکههای همگرا بدون چون و چرا است. آن به دلیل مزایای آشکار ابر همچون رسانه ذخیره سازی با بسترهای دسترسی فراگیر و کمترین نیازمندی به سختافزار در کاربر نهایی میباشد. برخی مسائل اصلی مقیاس پذیری، دسترسی بیشتر، تعادل بار، هزینه و عملکرد میباشند. یکی از مسائل اساسی در این محیط مرتبط با زمانبندی وظیفه است. زمانبندی وظیفه ابر یک مسئلهی بهینهسازی NP -سخت است. زمانبند وظیفه خوب باید استراتژی زمانبندی خود را با محیط در حال تغییر و انواع وظایف وفق دهد. هرگاه برخی ماشینهای مجازی سربارگذاری شوند و سایر ماشینهای مجازی با وظایف برای پردازش، کم بارگذاری شده باشند، برای رسیدن به بهرهبرداری بهینه از ماشینها، بار سیستم باید تعدیل شود. در ابر، فراهمکنندگان میخواهند بیشترین بازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز میخواهند هزینههای خود را حداقل نمایند درعینحال، عملکرد مورد نیازشان را نیز به دست آورند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی و مقایسه الگوریتمهای زمانبندی ایجاد تعادل بار رایانش ابری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8688-Investigating-and-comparing-scheduling-algorithms-load-balancing-cloud-computing

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل