زمانبندی وظایف توسط الگوریتمهای اکتشافی مبتنی بر تعادل بار در محیط محاسبات ابری

چکیده مقاله

الگوریتمهای زمانبندی وظایف،نقش اساسی را در سیستم محاسبات ابری ایفا میکند.بارشد محاسبات ابری،سرویسگیرندگان،تقاضای سرویسهای بیشتر با نتایج مطلوبتری رادارند.تعادل بار برای سیستمهای ابری بهعنوان یک زمینهی جذاب و مهم تحقیقاتی شده است. الگوریتمهای متنوعی جهت ایجاد مکانیسمهای موثربرای تخصیص درخواستهای کلاینتها به گرههای ابری، پیشنهادشده است. اغلب این الگوریتمها معیارهایی همچون، نرخ بهرهوری استفاده از منابع، توازن بار و لزوم پاسخدهی سریع به درخواستها رادرنظر نمیگیرند. در این تحقیق روشی جدید برای تعادل بار، با استفاده از الگوریتمهای اکتشافی ترکیبی ژنتیک و زنبورعسل مصنوعی ، در محاسبات ابری ارائه دادهایم که باعث کاهش زمان اجرای وظایف و افزایش درصد بهرهوری منابع میشود. بهمنظور متعادل کردن بار در محاسبات ابری با استفاده از این تکنیک، از سرعت پردازنده و میزان بار تخصیص دادهشده به ماشین مجازی بهعنوان پارامتر استفادهشده است. دریک سیستم توزیعشده مانند ابر،توزیع وظایف روی ماشینهای مجازی بطورتصادفی است.این وضعیت باعث میشود که بار کل سیستم غیرمتعادل شودودر نتیجه کارایی کل سیستم افت پیدا کند.الگوریتم متعادلسازی بار،تلاش میکند تا زمان پاسخ کلیهی وظایف رابااستفاده از توزیع مناسب کارها بر روی پردازندهها به حداقل برساند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سحر اورک پور؛ابراهیم بهروزیان نژاد؛ ۱۳۹۵، زمانبندی وظایف توسط الگوریتمهای اکتشافی مبتنی بر تعادل بار در محیط محاسبات ابری، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10368-Task-Scheduling-with-Heuristical-Algorithms-based-on-Load-Balancing-in-Cloud

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سحر اورک پور؛ابراهیم بهروزیان نژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل