بررسی قابلیت شکل گیری خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محلات بافت تاریخی شهر بوشهر نمونه موردی: محله کوتی

چکیده مقاله

امروزه در سراسر جهان توجه به جنبههای انسانی و نیاز به ارتقای کیفی عرصههای عمومی افزایش یافته است. در این راستا در میان کیفیتهای متعدد مطرحشده، یکی از کیفیات مهم، کیفیت خاطرهانگیزی محیط است. با وجود این اهمیت، توجه نظریه پردازانِ دهههای اخیر در حوزه خاطرات جمعی، نشان از فقر شکلگیری و ثبت خاطره جمعی در قلمروهای عمومی دارد که با ادامه این روند، ذهن انسان در ارتباط متقابل با محیط خود با مشکلات اساسی چون حس گمگشتگی، بیریشه بودن و از دست دادن بخشی از زندگی خود روبرو خواهد شد. این امر لزوم توجه ویژه به ایجاد قابلیت شکلگیری و ثبت خاطره جمعی در قلمروهای عمومی را مطرح میسازد. در گذشته به دلیل وجود فضاهای خاطره انگیز در محله ها ساکنان هر محله ، محله خود را در خاطر حفظ می کردند و در نتیجه احساس تعلق به محله خود داشتند. چنین احساسی در محله های جدید از بین رفته و شهروندان در فضای محله حضور پیدا نمی کنند که نتیجه ی آن بی خاطرگی از محیط زندگی است در نتیجه با بحران هویت مواجه است. لذا به نظر می رسد با کنکاشی در فضاهای عمومی محلات تاریخی بتوان به آموزه هایی دست یافت که از آن ها در بازطراحی فضاهای عمومی محلات شهر بوشهر با قابلیت شکل گیری خاطرات جمعی در آن ها استفاده کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.نسیم خضرپور؛2.محمد رضا نقصان محمدی؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی قابلیت شکل گیری خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محلات بافت تاریخی شهر بوشهر نمونه موردی: محله کوتی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8707-Checking-the-formation-of-collective-memories-in-neighborhoods-public-spaces-of-Bushehr-historical-context--Case-Study-:Kooti-Neighborhood

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.نسیم خضرپور؛2.محمد رضا نقصان محمدی؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل