بررسی تطبیقی نقوش پارچه های دوره سلجوقی با قاجار

چکیده مقاله

استفاده از پارچه به دلیل محافظت از بدن و میل به زیبایی، همواره یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی بوده است. مهارت و ابتکار ایرانیان در هنر بافندگی از پیشینه ای بسیار طولانی برخوردار است. دورهی حکومت سلسلهی سلجوقی یکی از مهمترین ادوار تاریخ ایران به شمار میرود. ویژگیهای زیادی باعث شده است که این حکومت در تاریخ ایران بعد از اسلام اهمیت فراوانی یابد. سلجوقیان با بهرهگیری از سنتهای ایران قبل از اسلام، سلسلههای اسلامی و تمدنهای دیگر فرهنگ و تمدن جدیدی را پایهگذاری کردند که پایه و اساس هنر و فرهنگ سلسلههای بعد از آنها قرار گرفت. دوره قاجار به عنوان آخرین دوره تاریخی ایران سنتی و سرآغاز حرکت ایران به سمت مدرنیزاسیون و غربیگرایی است که به فاصله گرفتن هرچه بیشتر نظام سیاسی اجتماعی، - اقتصادی، فرهنگی هنری و... ازسنتهای تاریخی ایران زمین میانجامد، حائز اهمیت است. با وجود فاصله زمانی بین این دو دوره - تاریخی آیا نقوش جامگان دوره قاجار تاثیری از هنر دوره سلجوقی گرفته است؟ و یا تشابهی ما بین نقش و نگار های جامه )لباس( این دو دوره دیده می شود؟

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.پریسا تقی پور؛2.ملیحه فهیمی صفا؛ ۱۳۹۵، بررسی تطبیقی نقوش پارچه های دوره سلجوقی با قاجار، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8780-A-Comparative-Study-of-Cloth-Design-in-the-Seljuk-Period-with-Qajar

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.پریسا تقی پور؛2.ملیحه فهیمی صفا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل