نگرش فقهی و حقوقی امنيت حقوقی در قوه قضایيه ایران با رویکردی به قانون دریکی از کشورهای اروپایی

چکیده مقاله

امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند.حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی ،بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد واین قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود.قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده ودر قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر ومقدمه وپیش زمینه ای کلی ،نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است.بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی وامنیت قضایی وجود دارد وآن را در احساس امنیت شهروندان می توان یافت. باتوجه به این تعاریف امنیت حقوقی،احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون وبطورمساوی ازآن بهرمند می گردند در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی ،فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند وعلت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد زیرا آنان امنیت حقوقی دریک جامعه ،در وجود مقام قضاوت دانسته اند . امنیت حقوقی در آلمان،از اصول فرعی می باشدودارای ماهیتی دوگانه)عینی وشخصی(است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ليلا گرانمایه پور؛2.مجيدوزیری؛3.مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۵، نگرش فقهی و حقوقی امنيت حقوقی در قوه قضایيه ایران با رویکردی به قانون دریکی از کشورهای اروپایی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8881-Attitude-legal-jurisprudence-and-legal-security-of-the-Iranian-judiciary-with-an-approach-to-the-law-of-one-of-the-European-countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ليلا گرانمایه پور؛2.مجيدوزیری؛3.مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل