حق تصرف در کالا قبل از پرداخت کامل ثمن

چکیده مقاله

یکی از موارد حقوقی رایج در بین مردم نیازمند ، به دلیل گران بودن هزینه تهیه کالا و کالا بودن
بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن حقوق و دستمزد از طرف دیگر قبل از پرداختن کامل ثمن
است. مهد این » اجاره به شرط تملیک « ،حق تصرف در کالا و استفاده از مسکن را به دست بیاورند
قرارداد و منشأ آن حقوق کامن لا است. اجاره به شرط تملیک هر چند در نظام کامن لا تولد یافته و
رشد پیدا کرده ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه چون فروش اقساطی بیع
معلق و بیع خیاری می تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد
شده به حساب آید ، چون نوع قرارداد ترکیبی از اجاره و بیع است در متون فقهی امامیه مورد اشاره
قرار گرفته است.البته اجاره به شرط تملیک به صورتی که امروزه مطرح است سابقه فقهی ندارد.این
مقاله که به روش کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده به تحلیل و توصیف داده ها می پردازد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بتول مغفوری فرسنگی؛مجتبی رئیس پور؛ ۱۳۹۴، حق تصرف در کالا قبل از پرداخت کامل ثمن، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10665-The-right-to-seize-goods-before-full-payment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بتول مغفوری فرسنگی؛مجتبی رئیس پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل