نقش معماری سازمانی و ارزیابی چارچوب معماری سازمانی فدرال در دولت الکترونیک در جهت بهبود مدیریت استراتژیک

چکیده مقاله

امروزه معماری سازمانی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در سنجش میزان موفقیت سازمانها مطرح میشود. توسعه سیستم- های دولت الکترونیک، با چالشها و مشکلات زیادی از جمله، قابلیت همکاری، یکپارچگی، پیچیدگی و عدم وجود استانداردها مواجه است. معماری سازمانی یک ابزار کارامد برای غلبه بر این چالشها در نظر گرفته میشود. با این حال یکی از مراحل مهمی که باید اتخاذ شود انتخاب یک چارچوب معماری سازمانی) 1EAF ( است. چارچوبهای معماری سازمانی زیادی وجود دارند که آنها در مفهوم و مخاطبان هدف، متفاوتند. در این مقاله، یک ارزیابی از چارچوبهای مختلف و مقایسه آنها با چارچوب فدرال صورت گرفته است. معیارهای ارزیابی در این مقاله از دیدگاههای سرویسگرایی، نگاشت به چارچوب زکمن، نگاشت به چرخه حیات توسعه نرمافزار، نیازمندیهای غیروظیفهمندی و دیگری بر مبنای مسائل مربوط به توسعه است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش معماری سازمانی و ارزیابی چارچوب معماری سازمانی فدرال در دولت الکترونیک در جهت بهبود مدیریت استراتژیک، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9059-The-role-of-enterprise-architecture-and-the-Federal-Enterprise-Architecture-Framework-evaluation-of-e-government-to-improve-the-strategic-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل