بررسي رابطه مالکیت نهادی ومالکیت شرکتي بادرماندگي مالي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

امروزه در شرکت های سهامی جدایی مالکان از مدیریت موجب به وجود آمدن مشکلات نمایندگی، به علت متفاوت بودن در تابع مطلوبیت هردو گروه می گردد. در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه نوع مالکیت نهادی ومالکیت شرکتی بادرماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. این پژوهش از سه فرضیه تشکیل شده و شامل یک متغییر وابسته)درماندگی مالی(، سه متغییر مستقل)مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی( و همچنین دومتغیر کنترلی)اندازه شرکت و اهرم مالی( می باشد. دراین تحقیق، تجزیه و تحلیل جامعی روی رابطه بین نوع مالکیت و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)شامل 273 سال شرکت( بین سالهای 9231 تا 9213 انجام گرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش از طریق گردآوری اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس تهران و همچنین سایت اینترنتی سازمان بورس تهران صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزار آماری SPSS استفاده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.صمد طیبي؛2.نادررضائي؛ ۱۳۹۵، بررسي رابطه مالکیت نهادی ومالکیت شرکتي بادرماندگي مالي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9355-The-relationship-between-institutional-ownership,-corporate-ownership-of-financial-firms

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.صمد طیبي؛2.نادررضائي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل