ارائه روشی جدید برای مدل سازی و شبیه سازی کامپالسیتور غیرفعال هسته هوایی با چهار فاز

چکیده مقاله

کامپالسیتور یکی از منابع تغذیه سیستمهای توان پالسی است که کاربردهای بسیار زیادی به ویژه در زمینه تغذیه پرتابگرهای ریلی دارد. کامپالسیتور یک نوع خاص مولد سنکرون برای تولید پالسهای توان بالا است که امپدانس داخلی آن توسط اجزای جبرانساز کاهش یافته است تا قابلیت ایجاد پالس جریان با دامنهی فوقالعاده زیادی را داشته باشد. از لحاظ تغذیه سیمپیچی آرمیچر، کامپالسیتورها معمولا به دو صورت تکفاز یا چند فاز هستند. کامپالسیتورهای چند فاز در مقایسه با کامپالسیتورهای نوع تکفاز، دارای قابلیت انعطاف بیشتری هستند و میتوانند شکل موج جریان بهتر و چگالی انرژی بیشتری را تولید کنند. روش صحیح شبیهسازی و مدلسازی کامپالسیتور سه فاز به بالاتر از لحاظ ارتباط صحیح ماشین و مدار خارجی )بار(، به طور کامل برای محققین واضح نبوده و با پیچیدگیهایی همراه است. از این رو در این مقاله با بهرهگیری از تبدیل پارک، روش جدیدی برای مدلسازی کامپالسیتور غیرفعال هسته هوایی با چهار فاز معرفی شده است. با بسط دادن تبدیل پارک، کل مجموعه کامپالستور )شامل چهار فاز برای استاتور، یک دستگاه جبرانساز و نیز سیمپیچی میدان بر روی روتور، که همگی به صورت الکترومغناطیسی با یکدیگر کوپل شدهاند(، به صورت یک سیستم شش فاز ساده شده و به راحتی امکان تجزیه و تحلیل روابط کامپالسیتور چهار فاز، مدلسازی و شبیهسازی عددی آن میسر گردیده است. سپس با استفاده از معادلات استخراج شده در مرحله مدلسازی، در نرمافزار متلب و محیط Simulink ، یک نمونه کامپالسیتور چهار فاز که برای به حرکت در آوردن یک پرتابگر ریلی )بار( به کار گرفته شده، شبیهسازی گردیده و اثر پارامترهای مختلف بر آن بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی برای مدلسازی و شبیهسازی کامپالسیتور غیرفعال هسته هوایی با چهار فاز، دارای دقت و راندمان بسیار بالایی بوده و میتواند برای طراحی، کنترل و بهبود عملکرد انواع کامپالسیتورها بسیار مفید باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.وحید ملکی؛2.محمد حسین خانزاده؛ ۱۳۹۵، ارائه روشی جدید برای مدل سازی و شبیه سازی کامپالسیتور غیرفعال هسته هوایی با چهار فاز، کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9372-a-new-method-for-modeling-and-simulation-of-four-phase-air-core-passive-compulsator

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.وحید ملکی؛2.محمد حسین خانزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل