بررسی و ارزیابی میزان سختی در آب شرب دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS در سال 1394

چکیده مقاله

عوامل تاثیرگذار در گوارائي آب است كه در اثر املاح كلسیم و منیزيم در آب ايجاد مي شود. آب سخت براي انسان مضر نیست بلكه مفید نیز مي باشد معمولا شكستگي استخوانهايي كه آب سخت مي آشامند زودتر بهوبد حاصل مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي میزان سختي در آب شرب شهرستان مسجدسلیمان با كاربرد GIS و روند تغییرات آن انجام گرفته است و نتايج نشان مي دهد كه میزان سختي كل اندازه گیري شده در طي 6 ماه از يازده ايستگاه منابع آبهاي زيرزمیني در دشت مسجدسلیمان با استفاده از روشهاي استاندارد و با بررسي نقشه پهنه بندي كیفي پارامتر TH در محدوده مطالعاتي میزان اين پارامتر در منطقه بین 22 222 بود كه حداقل آن در محدوده - چاه واترويت و حداكثر آن در چاه بتوند و راهدار بوده و در بخش زيادي از منطقه میزان اين پارامتر 222 262 مي - - - باشد. و مقدار منیزيم در محدوده 2 21 متغیر است و منطقه اطراف چاه سفلي حداكثر میزان منیزيم يعني 21 21 را داراست و اطراف چاههاي راهدار و تنگ مو كمترين اين پارامتر وجود دارد به طور كلي حداكثر محدوده مطالعاتي منیزيم Mg 9 22 را داراست و میزان كلسیم در منطقه در محدوده 28 201 بوده كه بیشترين مقدار - - اين پارامتر در اطراف چاههاي بتوند و راهدار بوده كه حدود 22 201 است و كمترين مقدار آن در اطراف چاههاي - واترويت گلگیر شمس آباد قسمت اعظم محدوده در حدود 229 216 است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رزانا شریفمهر؛دکتر احسان دریکوند؛ ۱۳۹۵، بررسی و ارزیابی میزان سختی در آب شرب دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS در سال 1394، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9846-Review-and-evaluation-of-hardness-in-drinking-water,-plain-Masjed-Soleiman-with-the-use

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رزانا شریفمهر؛دکتر احسان دریکوند؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل