بررسی پایداری اجتماعی نمونه موردی محله منیریه

چکیده مقاله

روند افزایشی تخریب محیطزیست به دست انسانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سراسر دنیا، منجر به پیدایش دیدگاهها و جنبشهایی در جهت اصلاح روابط بین انسان و محیط شده است. یکی از این رهیافتها توسعهی پایدار است. در پی افزایش توجهات به محیطزیست و مسائل مربوط به کیفیت زندگی، تلاش برای دستیابی به پایداری اجتماعی در بین محلات اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این میان محله به عنوان مبنای فیزیکی اجتماعی میتواند نقش بسیار مهمی در پایداری شهرها ایفا کند. - محله منیریه یکی از محلات منطقه 11 شهرداری تهران، با مشکلات متعددی از جمله آلودگی )صوتی، هوا و زیست محیطی(، مشکلات ترافیکی، کمبود خدمات محلی، سرانهها، مشارکت پایین ساکنان با مؤسسات دولتی، فقدان امنیت در شب، آسیبپذیری در برابر حوادث )به دلیل فرسودگی بافت(، گرانی مسکن و .. )بر اساس نتایج پرسشنامه( مواجه است. هدف این پژوهش، تهیهی برنامه راهبردی با تأکید بر خصوصیات پایداری اجتماعی در محلهی منیریه به منظور کاهش مشکلات موجود، افزایش سطح رفاه زندگی، عدالت اجتماعی و در کل راهگشایی برای محلهی کنونی در رسیدن به یک اجتماع محلی پایدار است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علیرضا ماژورزاده ظهیری؛هادی احمدلو؛ ۱۳۹۵، بررسی پایداری اجتماعی نمونه موردی محله منیریه، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10052-Social-Stability-:-Case-Study-Monirieh-neighborhood

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علیرضا ماژورزاده ظهیری؛هادی احمدلو؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل