بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی و نقش آن در نوسازی محله مدیر الملک کرمان

چکیده مقاله

هر محله فرسوده که از لحاظ اجتماعی احیاء موفقی در آن صورت پذیرفته باشد عملکردی سرزنده و پویا دارد .
بسیاری از محله های شهر کرمان در سال های اخیر با دگرگونی چهره خود مواجه بوده اند ، این در حالی است که
محله های فرسوده شهر با تغییرات اندکی همراه بوده اند . با توجه به ماهیت پژوهش روش تحقیق ، توصیفی -
تحلیلی و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بازدید میدانی گردآوری شده است . نمونه آماری پژوهش مشتمل
بر 031 خانوار از ساکنین محله مدیرالملک کرمان هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .در این پژوهش
ابتدا اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ارکان سرمایه اجتماعی در محله مدیرالملک کرمان مورد بررسی و
اندازه گیری قرار گرفته و در ادامه با استفاده از اعتماد اجتماعی به عنوان نیروی محرکه ، راهبردها و راهکارهایی با
محوریت اعتماد اجتماعی در جهت نوسازی ارائه ، و زمینه همسو و هماهنگ ساختن دارایی های اجتماعی محله
فراهم گردیده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شاهین میرحسینی وکیلی؛مریم فدایی قطبی؛ ۱۳۹۳، بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی و نقش آن در نوسازی محله مدیر الملک کرمان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7275-Study-aspects-of-social-trust-and-its-role-in-neighborhood-renewal-ol-please-Kerman

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شاهین میرحسینی وکیلی؛مریم فدایی قطبی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل