مشارکت بخش خصوصی،رهیافتی برای تامین مالی پروژههای شهری

چکیده مقاله

جذب سرمایههای بخشخصوصی و سرمایههای خارجی برای اجرای پروژههای شهرداریها از روشهای معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری محسوب میشود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزههای مدیریت شهری و روستایی در کشور،کم کردن وابستگی به کمکهای دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روشها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی نظیرجذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی میباشد. هدف این پژوهش بررسی"عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تامین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری" میباشد.با توجه به دادههای گردآوری شده، بخشی از سرمایهگذاران بالقوه در پروژههای شهری شرکت نمیکنند، آنگاه  استفاده از روشهای معمول اقتصادسنجی دارای نتایج ناسازگار میباشد. بنابراین از روش لاجیت و پروبیت که بر اساس تابع حداکثر درستنمایی هستند به تخمین پارامترهای این تابع پرداخته شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مشارکت بخش خصوصی،رهیافتی برای تامین مالی پروژههای شهری، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10058-private-sector-participation,-as-an-approach-to-provide-sustainable-sources-of-municipal-finance-projects

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل