تحلیلی بر موانع مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژه های زیرساختی در  ایران

چکیده مقاله

کمبود منابع مالی دولتی و نیاز مبرم به توسعه تاسیسات زیربنایی، دولتها را نیازمند جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه زیربنایی کشورها نموده است. در کشور ما نیز در طول سالیان اخیر، انگیزه افزایش میزان مشارکت خصوصی در زمینه توسعه پروژههای عمرانی موجب گردیده تا قانونگذاران و دولت مردان تلاش نمایند تا بسترهای قانونی جهت افزایش میزان مشارکت عمومی فراهم گردد. با این حال موانعی در این زمینه وجود دارد که روند واگذاری پروژهها را با کندی مواجه ساخته است که هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل چنین موانعی میباشد. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توسعهای کاربردی است و روش تحقیق نیز  کیفی است. منابع گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای و تحلیل آن بر اساس تجزیه تحلیل کارشناسی محور میباشد. نتایج نشان میدهد؛ ضعف در سازوکارهای قانونی ،وابستگی دستگاههای اجرایی به اعتبارات دولتی، عدم مدیریت صحیح ریسك پروژهها موجب شده تا دستگاههای اجرایی انگیزه چندانی جهت واگذاری پروژههای خود به بخش خصوصی نداشته باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسین دادپور ؛ولی رحمانی ؛ ۱۳۹۴، تحلیلی بر موانع مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژه های زیرساختی در ایران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10893-An-Analysis-of-the-Barriers-to-Public-Private-Participation-in-Implementing-Infrastructure-Projects-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسین دادپور ؛ولی رحمانی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل