بررسي اعتماد دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات به اخبار ورزشي منتشر شده از واحد مر كزي خبر و خبرگزاري ايسنا

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسي اعتماد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات به اخبار ورزشي منتشر شده از واحد مركزي خبر و خبرگزاري ایسنا مي باشد. جامعه آماري در این پژوهش، كليه دانشجویان در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري ورودي 4951 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران مي باشند كه در مجموع 44511 نفر را تشكيل مي دهند. داده ها با روش پيمایش و تكنيك پرسشنامه در سال 4959 به روش نمونه گيري در دسترس یا اتفاقي از 973 نفر جمع آوري شده است. نتایج تحقيق نشان مي دهد كه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اعتماد بيشتري به اخبار ورزشي خبرگزاري ایسنا در مقایسه با واحد مركزي خبر دارند و براي اطلاع از اخبار و رویداد هاي ورزشي بيشتر از خبرگزاري ایسنا استفاده مي كنند. همچنين ميزان اعتماد دانشجویان به صداقت و شفافيت اخبار ورزشي خبرگزاري ایسنا نيز بيشتر بوده است. همچنين نتایج نشان مي دهد كه اخبار ورزشي واحد مركزي خبر و خبرگزاري ایسنا به یك ميزان براي دانشجویان قابل درك مي باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحيد رضازاده سفيده؛زهرا خرازي محمدوندي آذر؛ماندانا صنيعي؛ ۱۳۹۵، بررسي اعتماد دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات به اخبار ورزشي منتشر شده از واحد مر كزي خبر و خبرگزاري ايسنا، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10216-Compare-Trust-Azad-University-students,-Unit-Science-and-Research,-Sports-news-releases

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحيد رضازاده سفيده؛زهرا خرازي محمدوندي آذر؛ماندانا صنيعي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل