بررسی تاثیر محلول پاشی کود NPK و مارمارین بر برخی صفات رویشی وعملکرد گوجه فرنگی

چکیده مقاله

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کود NPK و مارمارین بر برخی صفات رویشی وعملکرد گوجه فرنگی ، آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در اسفراین اجرا شد . تیمارهای آزمایش شامل نوع کود محلول مصرفی )در سه سطح : 1 - بدون محلول پاشی )شاهد ( 2 - محلول پاشی کود NPK 3 - محلول پاشی کود حاوی عصاره جلبک دریایی با نام تجارتی مارمارین(. نتایج آزمایش نشان داد استفاده از کود مارمارین وزن تر میوه،وزن خشک میوه ، تعداد میوه ، )برداشت دوم ( ، قطر بزرگ)برداشت دوم ( ، قطر کوچک) برداشت اول( و عملکرد افزایش یافتند. کود NPK باعث افزایش تعداد میوه )برداشت اول ( شدو تاثیر چندانی بر قطر بزرگ و کوچک و عملکردنداشته است.از نظر زمان محلول پاشی افزایش قطر میوه )برداشت اول( ، قطر بزرگ میوه )برداشت دوم (در مرحله یک ماه پس از نشاکاری بود. بیشترین عملکرد میوه گوجه فرنگی به مقدار 77 / 38 تن در هکتار در کود مارمارین بدست آمد . با توجه به نتایج آزمایش انجام شده کودهای حاوی عصاره جلبک دریایی )مارمارین( جهت افزایش عملکرد توصیه می شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر محلول پاشی کود NPK و مارمارین بر برخی صفات رویشی وعملکرد گوجه فرنگی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10292-Investigation-the-effect-of-foliar-NPK-and-marmarin-on-growth-characteristics-and-yield

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل