بررسی رفتار گردشگر در رابطه با خوراک سنتی با تاکید بر نظریه اقدام منطقی شده

چکیده مقاله

مدیریت مقاصد در حال رشد گردشگری، نیازمند شناسایی خواسته ها و نیازهای گردشگران است. یکی از راههای کمک به تصمیمگیری در این زمینه، درک جامع رفتار گردشگران میباشد. معمولاً الگوهای رفتاری گردشگران در مقصدهای گردشگری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این پژوهش هدفگذاری شده است تا اثر این عوامل بر رفتار خرید غذای سنتی گردشگران را تعیین کند. این پژوهش با هدف بررسی رفتار گردشگران در رابطه با انتخاب غذای سنتی در شهرستان قزوین بر اساس نظریه اقدام منطقی شده انجام شده است و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر رفتار گردشگران، نگرشها و هنجارهای ذهنی موثر بر رفتار گردشگران و نیت خرید گردشگران را مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. یافتههای پژوهش از طریق، تحلیل دادههای حاصل از 191 پرسشنامه، با استفاده از روش تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری به روش PLS ، برای شناسایی اثر نگرش و هنجارهای ذهنی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. برای تمامی متغیرها، ضریب آلفای کرونباخ بالای 81 % محاسبه شد که نشان از پایایی بالای سوالات پرسشنامه است. نتایج حاصله نشاندهندهی آن است که نگرش نسبت به غذای سنتی تاثیر معناداری بر نیت خرید گردشگران نداشتهاند اما هنجارهای ذهنی تاثیر معناداری داشتهاند و در پایان نیز پیشنهادات مطرح شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد باشکوه اجیرلو؛حسین رحیمی کلور؛قاسم زارعی؛فهیمه حاجی حیدری؛ ۱۳۹۵، بررسی رفتار گردشگر در رابطه با خوراک سنتی با تاکید بر نظریه اقدام منطقی شده، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10399-study-of-the-tourist-behaviour-in-reiation-to-the-traditional-food

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد باشکوه اجیرلو؛حسین رحیمی کلور؛قاسم زارعی؛فهیمه حاجی حیدری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل