بررسی عوامل تاثیرگذار در مدیریت استراتژیک پروژه بر مبنای راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide) در شرکت سابیر

چکیده مقاله

مدیریت پروژه های بزرگ کاری پیچیده و نیازمند دانش، مهارت و تجربه بالایی است.شرکت های پروژه محور معمولا دارای چند پروژه درحال اجرا هستند که به اتمام رساندن آن ها در سریعترین زمان و با کمترین هزینه ممکن هدف اصلی مدیران پروژه است.از سوی دیگر سایر ذینفعان پروژه هدف هایی فراتر از اهداف مدنظر مدیران پروژه دارند، که ممکن است این اهداف با اهداف مدیران پروژه همسو یا حتی متناقض باشند. بنابراین موفقیت در اجرای پروژه ها و دست یابی به اهداف استراتژیک سازمانی و جلب رضایت همه ذی نفعان باید بصورت همزمان مدنظر مدیران پروژه و سازمان باشد که این موضوع نیازمند ترکیب و بکارگیری همزمان دانش مدیریت پروژه و دانش مدیریت استراتژیک است.بر این اساس، در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نظرات خبرگان عوامل تاثیرگذار در مدیریت استراتژیک پروژه، به کمک شناسایی شاخص های پیاده سازی راهنمای PMBOK و تطبیق آن ها با عوامل درونی برنامه ریزی استراتژیک؛ شناسایی و اولویت بندی شده اند.در این راستا سه مدل پرسش نامه بین 63 نفر نمونه آماری انتخاب شده با فرمول کوکران از جامعه 55 نفری مدیران توزیع گردید.روایی و پایایی پرسش نامه ها با نظر خبرگان و نیز فرمول آلفای کرونباخ تایید گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین ادب؛علیرضا سلوکدار؛ایوب سرداری راد؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل تاثیرگذار در مدیریت استراتژیک پروژه بر مبنای راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide) در شرکت سابیر، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10495-Investigation-on-Factors-Affecting-Strategic-Project-Management-based

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین ادب؛علیرضا سلوکدار؛ایوب سرداری راد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل