عوامل اقتصادی موثر بر حساب جاری در کشورهای منتخب نفتی

چکیده مقاله

از دوران انقلاب صنعتی و حتی پیش از آن ، تجارت خارجی همواره مقوله ای مهم در اقتصاد کشور ها به شمار می آمده و اکنون به نیازی مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شده است. بر خلاف این نظریه که معتقد است بازار جهانی منشا شوک های اقتصادی بر بازار های داخلی کشورهای در حال توسعه و کوچک است، بازارهای داخلی می تواند از طریق انطباق با بازار جهانی، عدم تعادل های داخلی را بر طرف سازد. در این میان اهمیت حساب  جاری به عنوان یکی از پایه ای ترین مقولات تجارت بین الملل و عوامل موثر بر آن بیش از پیش عیان می گردد. به طور کلی هدف اساسی اقتصاد هر کشور رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی )سطح متعادل بیکاری( و تعادل خارجی )تعادل تراز پرداخت ها( است. بنابراین با در نظر گرفتن تاثیر متقابل بخش داخلی و خارجی اقتصاد ، هرگونه سیاست اقتصادی باید با توجه به این ارتباط متقابل اتخاذ گردد. موضوع مقاله حاضر بررسی نحوه اثر گذاری متغیرهای اقتصادی بر کسری حساب جاری در کشور های نفتی می باشد ،همانگونه که از نتایج تحقیق بر میآید، معناداری ضریب متغیر مستقل صادرات نفت خام کمتر از سطح خطای 10 درصد و در نتیجه در سطح اطمینان 90 درصد معناداراست. همچنین تاثیر درآمد سرانه بر حساب جاری مثبت و معنی دار می باشد. در ارتباط با تاثیر کسری بودجه بر حساب جاری با توجه به نتیجه تخمین مدل می توان اظهار داشت تاثیر کسری بودجه بر حساب جاری کشورهای منتخب تحقیق منفی و معنی دار می باشد.همچنین در این مدل ضریب تعیین برابر 67/0 است، یعنی 67% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای وارد شده در مدل قابل توضیح است .همچنین برای آزمون خودهمبستگی در مدل از آماره دوربین- واتسون استفاده شد. به طور کلی اگر این ضریب بین 5/1 تا 5/2 قرار بگیرد، میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد ، ضریب دوربین- واتسون مدل برابر 1.97 و بیانگر عدم وجود مشکل همبستگی در مدل است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ابوالفضل غیاثوند ؛خشایار سید شکری ؛شبنم فلاحی ؛ ۱۳۹۴، عوامل اقتصادی موثر بر حساب جاری در کشورهای منتخب نفتی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10778-Economic-factors-affecting-current-account-in-selected-oil-countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ابوالفضل غیاثوند ؛خشایار سید شکری ؛شبنم فلاحی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل