بررسی رابطه بین جریان نقدی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

با توجه به اینکه شرکتها در دنیای امروز در حال رشد بوده و برای ادامه حیات خود مجبور به رقابت با عوامل متعدد و بسط فعالیت خود از طریق تامین مالی جدید می باشند، برای همین به منابع مالی روی می آورند. مساله مهم این است که بدهی ها و جریان های نقدی ایجاد شده چه تاثیری روی هم می گذارند. در واقع تصمیمات ساختار سرمایه ارتباط جریان نقدی و اهرم مالی  را تحت تاثیر قرار می دهند .

هدف این مطالعه این است آیا بین جریان وجه نقد )سایر متغیرهای مستقل( و اهرم مالی رابطه معنادار وجود دارد. متغیرهای مستقل شامل: جریان وجه نقد، سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت جاری، دارایی های مشهود و پرداخت سود سهام می باشند. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1387 تا 1392 نمونه آماری به تعداد 91 شرکت انتخاب گردیدند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی )پنل دیتا( است. نتایج نشان می دهند بین جریان نقدی و سایر متغیرهای پژوهش با اهرم مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد  .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منیره هاشمزهی ؛حامد هاشمزائی ؛پروانه میرشکاری ؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین جریان نقدی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10786-Investigating-the-relationship-between-cash-flow-and-financial-leverage-in-listed-companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(منیره هاشمزهی ؛حامد هاشمزائی ؛پروانه میرشکاری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل