ارزیابی نشت در سدهای خاکی با هسته رسی قائم و مایل

چکیده مقاله

افزایش طراحی و ساخت سدهای خاکی و سنگریزهای از یک سوو و لرزهخیوزی بواای منواط  از سووی دیگور  ایجاب میکند تا راهکارهای مختلف جهت اطمینان از پایداری لرزهای این سوازهها از خولا  تق ی وا  متعودد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از فرضیا  معمو  و اصلی در طراحی دینامیکی سدهای خاکی فرض وجود شرایط کرنش مسطح و در نظر گرفتن م طع نمونه دو بعدی جهت آنالیزهای دینامیکی است که م اله حاضر نیز از این فرضیا  مستثنی نیست. از آنجا که تغییر شکل در تمام سازهها نمادی از پایداری یا عدم پایداری میباشد  لذا در این م اله نشت در سدهای خاکی با هسته رسی قائم و مایل ارزیابی و با یکدیگر م ایسه شدهاند. نتوایج ایون مطالعه نشان میدهد که هستههای مایل سبب بهبود عملکرد سد خاکی خواهند شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن سبحانی اصل ؛علی جعفری؛میلاد سبحانی اصل؛ ۱۳۹۴، ارزیابی نشت در سدهای خاکی با هسته رسی قائم و مایل، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10829-Estimation-of-leakage-in-soil-dams-with-vertigo-nucleus-and-miles

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن سبحانی اصل ؛علی جعفری؛میلاد سبحانی اصل؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل