تحلیل پایداری شیب سد خاکی مشمپا

چکیده مقاله

از نکات مهم طراحی سدها تحلیل پایداری است که روش های مختلفی برای بررسی پایداری سدهای خاکی وجود دارد از میان آنها روش های تعادل حدی به لحاظ سادگی و صرف زماان و هییناه کمتار بیشترین کاربرد را پیدا کرده است. در این تحقیق با مدلسازی عددی به روش اجیا محدود و نرم افیار Geoslope سعی شده است به تحلیل پایداری سدهای خاکی پرداخته شود تا کاستی های موجاود در در روش های تعادل حدی را برطرف سازد. سد مورد مطالعه سد مشمپا است که ساد مخینای سان رییه ای با هسته ناتراوای مرکیی می باشد. نتایج تحلیل های صورت گرفتاه باا نارم افایار Geoslope نشان می دهد که سد های خاکی با هسته رسی از نقطه نظر تنش ها و نیروهای ناشای از تاراوش در چند حالت بارگذاری رفتاری مناسب داشته و از نظر استاتیکی پایدار می باشند و اجرای آنهاا از نظار اقتصادی نسبت به انواع دیگر سدها مقرون به صرفه تر می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی جلالی نژاد؛علیرضا نیکبخت شهبازی؛ ۱۳۹۵، تحلیل پایداری شیب سد خاکی مشمپا، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7723-Earth-dam-slope-stability-analysis-Moshampa

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی جلالی نژاد؛علیرضا نیکبخت شهبازی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل