ارزیابی تغییرات تنش برشی ، تنش قائم ،تغییرمکان ها، فشارآب حفره ای و ضریب اطمینان در سدهای خاکی مسلح

چکیده مقاله

بهره گیری از عناصر پلیمری در سدهای خاکی عمدتا سبب پایداری و تثبیت بیشتر خاکریزها می- گردد.گسترش استفاده از محصولات پلیمری در خاکریزها منجر به ایجاد نسل جدید مواد پلیمری به نام ژئوگریدها گردیده است که امروزه در تسلیح خاکریزها به علت مزایای فراوان کاربرد زیادی یافته اند. عمده ترین هدف درتحقیق حاضر ، تاثیر قرارگیری ژئوگریدها درسدهای خاکی به منظور ارزیاب   تغییراتی که در مقادیر تنش برشی، تنش قائم،تغییر مکان ها ، فشار آب حفره ای و ضریب اطمینان پایداری شیروانی ایجاد می کنند ، می باشد. درتحقیق حاضر، مدل سازی های مختلف برروی چندین سدخاکی به وسیله نرم افزارالمان محدود Plaxis انجام گرفت ومقادیر پارامترهای فوق در سدخاکی مسلح وسدخاکی غیر مسلح مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد ، قرارگیری ژئوگریدها ،سبب کاهش تنش برشی رخ داده در خاک بین 02 تا 73 درصد و در نتیجه افزایش مقاومت برشی خاک ، کاهش تغییر مکان ها بین 73 تا 37 درصد و افزایش ضریب اطمینان پایداری شیروانی بین 02 تا 02 درصد می شود.  مقادیر تنش قائم نیز، زمانیکه مسلح کننده ها بین سطح برش بحرانی و تغییر شکل نسبی ناشی از کشش قرار بگیرند، بیشترین افزایش را خواهد داشت. همچنین فشارآب حفره ای اضافی تولید شده در توده های زهکشی نشده خاک،کاهش خواهد یافت. مجموعه تغییرات فوق، سبب افزایش ضریب اطمینان پایداری سد خاکی ودرنتیجه کمک به افزایش شیب پوسته و کاهش عملیات خاکی که مهم ترین هدف استفاده از ژئوگریدها است ، می شود.همچنین نتایج تحلیل ها نشان می دهد ، با کاهش فاصله ژئوگریدها، استفاده از فونداسیون صلب با مصالح الاستیک و افزایش مدول الاستیسیته ژئوگرید، می توان ضریب اطمینان پایداری شیروانی را افزایش داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد محمودی؛علیرضا مردوخ پور؛ ۱۳۹۴، ارزیابی تغییرات تنش برشی ، تنش قائم ،تغییرمکان ها، فشارآب حفره ای و ضریب اطمینان در سدهای خاکی مسلح، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4018-Evaluation-of-Variations-in-Shear-Stress,-Normal-Stress,-Displacements,-Pore-Water-Pressure-and-safety-factor-in-Reinforced-soil-dams

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد محمودی؛علیرضا مردوخ پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل