بررسی و تحلیل نقش مولفه های کالبدی در ایجاد حس تعلق به مکان  )نمونه مورد مطالعه محلات نوگرای معاصر ایران(

چکیده مقاله

مسکن جزئی از کالبد شهر محسوب می شود و نقشی اساسی در توسعه کالبدی شهرها دارد با افزایش روز افزون جمعیت شهرها و رشد سریع شهرنشینی تقاضا برای مسکن نیز افزایش یافت و باعث گسترش ساخت مجتمع های مسکونی شد.  تنگناهای موجود در شهرها و توسعه های نامناسب مجتمع های زیستی، پی آمدهایی نظیر از دست رفتن مکان و کاهش حس تعلق به مکان را در پی داشت . موضوع حس تعلق در فضاهای سکونتی مسئله ایست که در فضاهای مسکونی امروزه جامعه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه محیط کالبدی یکی از عوامل موثر در حس مکان و احساس تعلق کاربران آن است این مهم ضرورت انجام مطالعات گسترده در باب شناسایی در جهت بهبود عناصر کالبدی مکان را می طلبد . در این گفتار سعی بر آنست تا مولفه های  کالبدی حس تعلق به مکان را بر اساس نظرات بنتلی با بررسی و تحلیل مجموعه های شوشتر نو ، شهرک اکباتان ، زیتون اصفهان و خیام مشهد مورد واکاوی قرار دهیم. نتایج حاکی از آن است که ویژگی های کالبدی محیط  با هویت بخشی و دادن اصالت و استقلال به محیط عاملی موثر در حفظ ارزشهای معماری و ارتقاء حس تعلق به مکان می باشند. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده است.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم باقری کاکش ؛بهزاد وثیق؛ ۱۳۹۴، بررسی و تحلیل نقش مولفه های کالبدی در ایجاد حس تعلق به مکان )نمونه مورد مطالعه محلات نوگرای معاصر ایران(، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10902-Investigating-and-analyzing-the-role-of-physical-components-in-creating-a-sense-of-belonging-to-the-place-(Case-study-of-modern-contemporary-neighborhoods-of-Iran-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم باقری کاکش ؛بهزاد وثیق؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل