شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه سداب بیابانی)Ruta graveolence L( منطقه شمال غرب کرمان از طریقGC-MSوکاربرد آن درطب سنتی

چکیده مقاله

گیاه سداب Ruta graveolence L از قدیمی ترین گیاهان مورد استفاده در طب سنتی ایران بوده وبرای درمان بسیاری از بیماریها کاربرد داشته است. در حال حاضر نیز به علت اثرات جالب وگاه منحصر به فرد آن هنوز در میان اقوام مختلف جهان به مصرف می رسد. تا کنون برخی ازکارایی های این گیاه به عنوان ضدالتهاب، ضدسرطان ،ضدفشارخون، ضدمیکروب، قارچ وانگل، کاهنده برخی ازفعالیتهای سیستم عصبی وضدبارداری، ضدسقط جنین در تحقیقات آزمایشگاهی وبالینی متعددی به تایید رسیده است ولی هنوز بسیاری از خواص درمانی ارزشمند آن ناشناخته است. در این مطالعه بعد از جمعآوری، شناسایی و خشك کردن اندام های هوایی گیاه) Haplophyllum robustum Bge( به روش تقطیر با آب  اسانسگیری بعمل آمد و اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانس به روش GC وGC/MS  شناسایی شدند. شناسایی اجزاء روغنهای اسانس با مقایسه طیف جرمی اجزاء با طیفهای جرمی استاندارد و همچنین با استفاده از اندیسهای بازداری صورت گرفت.هدف از انجام این تحقیق شناسایی اجزای تشکیل دهنده این گیاه وکاربردهای آن درطب سنتی می باشد . از بین 11 ترکیب شناسایی شده دراسانس اندامهای هوایی در منطقه شمال غرب که 3/19% روغن اسانسی را تشکیل میدادند ، )%6/29(β- Pinene )6/6%( ،β- Phellandrene)11/6%( ،Sabinene و%) 6/6(Linalool اجزاء اصلی تشکیل دهنده اسانس بودند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم عباسیان؛راحله ژیانی؛خدیجه قبدیان ؛مریم عباسیان؛خدیجه قبدیان ؛ ۱۳۹۴، شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه سداب بیابانی)Ruta graveolence L( منطقه شمال غرب کرمان از طریقGC-MSوکاربرد آن درطب سنتی، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11083-Identification-of-chemical-compounds-of-essential-oil-of-Ruta-graveolence-L-(northwest-of-Kerman-region-by-GC-MS-and-its-use-in-traditional

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم عباسیان؛راحله ژیانی؛خدیجه قبدیان ؛مریم عباسیان؛خدیجه قبدیان ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل