دستاورد سازمان از مدیریت دانش

چکیده مقاله

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته است.دانش در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمانها می باشد.مدیران امروزی به دنبال طرح و اجرای مدیریت دانش در سازمانها هستند.دانش برای سازمانهای امروزی عامل حیات بخش و مزیت رقابتی به شمار می آید که فقدان آن موجب حذف یک سازمان از صحنه رقابت می گردد و یا دست کم سازمان را با ناکارآمدی در عرصه فعالیت مواجه می سازد.دانش و عمل را باهم و عاقلانه ببینیم ” سازمانهای هوشمند درک کرده اند که دانش به عنوان یک دارایی است.در واقع تنها دانش است که همراه با سازمان رشد می کند و با به کنترل درآوردن آن شاید بتوان توانایی مداوم برای رقابت و نوآوری درهزاره جدید فراهم کرد ‟)Bhagvad-Gita(. روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست های راهبردی سازمان جای گیرد.سازمانهایی که به اهمیت دانش پی برده اند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرآیندهای خود به نحو اثر بخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش از جهت تحقق اهداف سازمانها ضروری به نظر می رسد و در این تحقیق سعی گردیده ابتدا به اهمیت نهادینه شدن مدیریت دانش درسازمانهای دولتی پرداخته شود و مزایای سازمانهای دانش محور بیان گردد و در ادامه بطورمختصر به موانع اجرایی نظام مدیریت دانش در سازمانها اشاره شده و راهکارهایی برای نهادینه کردن آن در سازمان پیشنهاد گردیده است.روش پژوهش حاضر کتابخانه ای می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحید آقازاده ؛نسیبه میر عابد ؛ ۱۳۹۴، دستاورد سازمان از مدیریت دانش، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11253-Organization-achievement-of-knowledge-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحید آقازاده ؛نسیبه میر عابد ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل