رابطه مدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروند سازمانی با توسعه و ترویج کارآفرینی سازمانی

چکیده مقاله

کار آفرینان از عوامل ضروری تغییر در یک اقتصاد مبتنی بر بازارند، آن ها امکان استفاده موثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و داد و ستد بین بخش های مختلف با امکانات و اولویت های متفاوت را تسهیل می سازند. رفتارشهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی برکارآفرینی سازمانی دارد و مدیریت سرمایه فکری  فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد. به کارگیری و استفاده مناسب ازمدیریت سرمایه های فکری و ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ضمن افزایش کارآفرینی در سازمان می تواند موجب ارتقا انگیزه وبهبود عملکردکارکنان شود. جامعه آماری این تحقیق،کارکنان برق منطقه ای فردوسی در شهر تهران است که­ مجموعا 90 نفر می باشند، و به منظور توزیع پرسشنامه ­از روش سرشماری ­استفاده شده است. از روش مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی فرضیات استفاده گردید.

یافته ها با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه­ها،­ حاکی ­از­آن ­است که بین مدیریت سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد، اما بین رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجودندارد و بین مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و  معناداری وجود دارد ازبین مولفه های رفتارشهروندی مولفه ی اداب اجتماعی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی سازمانی و ازبین مولفه های سرما یه فکری ، سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را روی کارآفرینی سازمانی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

افشین توسی؛احمدرضا کسرایی؛ ۱۳۹۴، رابطه مدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروند سازمانی با توسعه و ترویج کارآفرینی سازمانی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11309-The-Relationship-between-Intellectual-Capital-Management-and-Organizational-Citizen-Behavior-by-Developing-and-Promoting-Organizational-Entrepreneurship

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(افشین توسی؛احمدرضا کسرایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل