بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه محصولات آرایشی لورینت   در استان های فارس و بوشهر

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه محصولات آرایشی لورینت در استان های بوشهر و فارس می باشد.جامعه ی این پژوهش کلیه ی  کارکنان بازاریابی و واحد فروش شرکت لورینت  در استان های فارس و بوشهر می باشد، بررسی های لازم صورت گرفته و با توجه به کوچک بودن جامعه اقدام به نمونه گیری نکرده ایم و کل جامعه را مورد مطالعه قرار داده ایم در نتیجه نمونه مورد نظر 86 نفر از کارکنان بازاریابی وفروش می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر، پرسش نامه استاندارد  اوکاس و همکاران)5102(،  که حاوی 55 سوال، می باشد.همچنین به منظور توصیف تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از آمار استنباطی و از روش تحلیل رگرسیون  استفاده شده است که از طریق نرم افزارSPSS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، هر 9 فرضیه ی پژوهش موردتایید قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که) مدیریت برند، آمیخته بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت دانش(بر توسعه محصولات لورینت تاثیر مثبت دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد خسروانی ؛دکتر سعید عابسی ؛ ۱۳۹۵، بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه محصولات آرایشی لورینت در استان های فارس و بوشهر، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11473-Study-of-appropriate-marketing-strategies-for-the-development-of-Laurent-cosmetics-in-Fars-and-Bushehr-provinces

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد خسروانی ؛دکتر سعید عابسی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل