جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس در محصولات لبنی استان فارس

چکیده مقاله

رشد جمعیت و نیاز به منابع غذایی پروتئینی یکی از مباحث مهم
فرآوری جامعه انسانی است. باکتری های پروبیوتیک، مکمل های
غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده
تأثیرات سودمندی بر سلامت انسانها دارند. لاکتوباسیلوس ها یکی از
مهمترین باکتریهای پروبیوتیک هستند، از اینرو در این مطالعه تجربی،
گونه های لاکتوباسیلوس از ماست های سنتی استان فارس در محیط
MRS broth % بعنوان محیط غنی کننده در شرایط بی هوازی ) ٥
دی اکسید کربن( کشت داده شدند و بعد از ٨٤ ساعت در محیطدر شرایط بی هوازی و دمای ٧٣ درجه سانتیگراد MRS agar
جداسازی شدند. سپس با استفاده از مورفولوژی کلنی ها و رنگ
آمیزی گرم و تست های بیوشیمیایی مورد تأیید قرار گرفتند. در این
مطالعه سویه های مختلف لاکتوباسیلوس از جمله لاکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس، پلانتاروم، کازئی و بولگاریس جدا شد. نتایج این مطالعه
نشان داد که در بسیاری از محصولات لبنی سنتی استان فارس
لاکتوباسیلوس موجود است که نقش مهمی در سلامت انسان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیرا عسکری؛محمد حسین مرحمتی زاده؛ ۱۳۹۳، جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس در محصولات لبنی استان فارس، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4689-Isolation-and-Identification-of-Lactobacillus-from-dairy-products-in-Fars

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمیرا عسکری؛محمد حسین مرحمتی زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل