تاثیر ریزپوشانی در ماندگاری باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تولید ماست قالبی

چکیده مقاله

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر ریزپوشانی بر مقاومت باکتری های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس ( LAFTI-B94 ( و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ) LAFTI-L10 ( به روش اکستروژن در طول نگهداری ماست می باشد. تیمارها عبارت بود از C )کنترل(، BL ، BLC به ترتیب ماست حاوی بیفیدوباکتریوم لاکتیس به صورت آزاد و کپسوله شده، LA و LAC به ترتیب ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و کپسوله شده . نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد هر دو پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کپسوله شده نسبت به فرم آزاد در >0/ نمونههای ماست در طول نگهداری حدود یک سیکل لگاریتمی افزایش داشت) 05 P(. بررسی تأثیر متقابل استارتر تجارتی و باکتریهای پروبیوتیک مورد استفاده نشان داد که بیشترین مقدار لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ) LAFTI-L10 ( بود. تعداد کلنیهای استرپتوکوکوس ترموفیلوس در تیمارهای مختلف اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند. اما در تمام نمونهها تعداد استرپتوکوکوس ترموفیلوس بیشتر از لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیلا امین الاسلامی؛اصغر خسروشاهی اصل؛شهین زمردی؛ ۱۳۹۵، تاثیر ریزپوشانی در ماندگاری باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تولید ماست قالبی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6896-The-Effect-of-Microencapsulation-on-Survival-of-Bifidobacterium-lactis-and-Lactobacillus-acidophilus-in-Yought

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیلا امین الاسلامی؛اصغر خسروشاهی اصل؛شهین زمردی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل