اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم هیجانات زنان دارای اضافه وزن

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانات زنان دارای اضافه وزن بود. جامعه آمار پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به چاقی مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و کاهش وزن شهید فلاحی شهر تهران در نیمه دوم سال 0131 می باشد .در تحقیق حاضر، پژوهشگر نمونهای به تعداد 42 نفر را با توجه به معیارهای شمول از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد. اعضای نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد 04 نفر حضور داشتندهمچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و برای تسریع در نتایج حاصله از نرم افزار استفاده شد.

نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش تنظیم هیجانات مبتلایان به اضافه وزن میگردد. به عبارت دیگر زنان دارای اضافه وزنی که در گروه آزمایش بودهاند ،نسبت به زنان دارای اضافه وزنی که در گروه گواه بودهاند، توانایی تنظیم هیجانی در آنها افزایش یافت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سهیلا صفری ؛سعید تیموری؛ ۱۳۹۵، اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم هیجانات زنان دارای اضافه وزن، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11596-The-Effectiveness-of-Mindful-Education-on-the-Adjustment-of-Excitement-in-Overweight-Women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سهیلا صفری ؛سعید تیموری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل