تبیین مفاهیم، اصول والگوی مؤلفه های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران ازدیدگاه امام علی )علیه السلام(

چکیده مقاله

اسلام ینن ینیا و آخرت، فری و اجتماع، معاش و معای، حکومت و سلایاسلات، ] مدنرنت و [اقتصلاای و فرهنگ است و به همه نیازهای انسانی یر جمیع ابعای او پاسخ می گوند، و آنینی زنده و پیشرو و همیشگی است و به مانند ینگر مذاهب و مکاتب، آنینی نکرونه ] نک بعدی [ و ناقص نیسلالالات، نه هم وذ مذاهب رهیانی به کن ی میخزی و نه بمانند رژنم های مایی از ت لیات معنوی بی بهره می ماند. ”تشکیل نظا اسممی از ضرورنات ینن اسم و مذهب تشیع است، چرا که بدوذ حکومت اسممی، اجرای احکا اسممی یر امور سیاسی، اجتماعی فرهنگی، امنیتی، نظامی و حتی امور فریی و مذهیی مسلماناذ

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی شائمی؛علی کاظمی؛سیدحسین جولائی؛ ۱۳۹۳، تبیین مفاهیم، اصول والگوی مؤلفه های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران ازدیدگاه امام علی )علیه السلام(، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12153-Explaining-the-concepts,-principles-and-components-of-the-economic-components-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-from-the-viewpoint-of-Imam-Ali-(AS)-(AS)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی شائمی؛علی کاظمی؛سیدحسین جولائی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل