انتخابات در کلام و دیدگاه امام خمینی (ره)

چکیده مقاله

در جامعه ایده آل میتوان شاهد ان بود که آحاد افراد جامعه در اداره امور مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که مردم باعلاقه و اشتیاق بیشتری وظایف محولهشان را به انجام برسانند. مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانونمعین میگردد. انتخابات از ارکان مهم شکلگیری ساختار سیاسی در نظامهای دموکراتیک به شمار میآید. در نظام جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر نظریه مردمسالاری دینی است، راههای حضور اثرگذار مردم در تشکیل تمامی نهادهای قدرت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم پیشبینیشده است. یکی از مواردی که امام خمینی همیشه بر آن تأکید داشتند حضور آگاهانهی مردم در عرصههای تصمیمگیری بوده است. نظر ایشان این بود که: " از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. درواقع امام خمینی بر اصل حق مردم نسبت به حاکم تأکید ویژهای داشتند و رهنمودها و راهنماییهای ایشان در حوزههای مشارکت مردمی بهخصوص انتخابات چراغ راه مردم و مسئولین است. در این مقاله سعی شده تا انتخابات از دیدگاه و کلام امام خمینی موردبحث و بررسی قرار گیرد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، انتخابات در کلام و دیدگاه امام خمینی (ره)، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5014-Elections-in-word-and-according-to-Imam-Khomeini

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل