چشم انداز شعارهای انقلابی و معنای آزادی نزد امام خمینی

چکیده مقاله

در این مقاله با کاوش در گفتار امام خمینی، به بررسی معنای آزادی و جستوجوی آن در میان شعارهای انقلابی بیانشده توسط ایشان میپردازیم. به همین منظور از روش تحلیل محتوای کمی بر مبنای شمارش استفاده نمودهایم. نکتهی اساسی این است که در هر شرایط اجتماعی یک کلمه چه معنایی داشته و چرا گوینده از آن استفاده کرده است به ویژه زمانی که گوینده، گزارهای جدی تولید میکند و صاحب گفتمان محسوب میشود. در  گفتار ایدئولوژیک امام خمینی از واژهی آزادی برای اشاره به لزوم وجود آزادیسیاسی، حفظ استقلال و نکوهش فساد و بیبندوباری به کار رفتهاست. با این توضیح که انواع دیگر آزادی مانند آزادی اجتماعی و آزادیهای فردی مورد اشاره نبودهاند و همواره به آزادیهای سیاسی اشارهشدهاست و از طرف دیگر، در بسیاری موارد، آزادی با استقلال جفت شدهاست و جدای این نیز در بخش عمدهای از موارد، آزادی به معنای قطع وابستگی و آزادی تصمیمگیری سیاسی برای سرنوشت کشور به کار رفته است که در واقع، همان معنای استقلال خواهد بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.لیلا فلاحی سرابی؛2.صادق پیوسته؛ ۱۳۹۴، چشم انداز شعارهای انقلابی و معنای آزادی نزد امام خمینی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4682-Vision-of-Revolutionary-slogans-and-meaning-of-freedom-in-the-terms-Imam-Khomeini

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.لیلا فلاحی سرابی؛2.صادق پیوسته؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل