مطالعه تطبیقی تروریسم و حقوق بشر از دیدگاه حضرت امام خمینی و امام علی (ع)

چکیده مقاله

امروزه مفهومهای ترور و تروریسم، بهرغم ریشهها و پیشینههای تاریخیشان، در ادبیات علمی بیشتر رشتههای دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، رسانهها و حتی در جامعۀ جهانی اهمیت و حساسیت بالایی یافتهاند. تروریسم در بادی امر، فضای اندیشه و روابط بیرونی را در هالهای از خشونت، ناامنی، ترس، انتقام و وحشت فرومیبرد. توسعه اقدامات و منابع معطوف به تروریسم در ابعاد ملی و فراملی حاکمیت، تمامیت ملی واحدهای سیاسی، هویتهای فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی بینالمللی و مآلاً فضای همکاری و همبستگی جهانی را مخدوش و متزلزل ساخته و صلح جهانی را ناممکن نموده است. امام خمینی )ره( و امام علی، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسانها در اعصار و جوامع مختلف بیان میکنند؛ و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر ازجمله آزادی، حقوق، کرامت انسانی و تنها در سایه دینباوری میدانند. در صحیفه امام، بهوضوح تقابل دیدگاه ایشان با آنچه غرب بهعنوان دفاع از حقوق انسانی نامیده میشود، وجود دارد. بنیان گزار انقلاب اسلامی با انتقاد از دول غربی، حقوق بشر را تنها ابزاری جهت وصول اهداف و منافع شوم آنها معرفی مینماید و با انتقاد از اعلامیه حقوق بشر، آن را سندی جدی در تبعیض میان انسانها و جوامع میدانند. درمجموع میتوان گفت که تروریسم، به معنی استفاده منظم و سازمانیافته از ترور است. ترور باآنکه شیوهای نامشروع و پذیرفتهنشدهای برای دستیابی به اهداف سیاسی است، ولی بههرحال مورداستفاده قرار میگیرد. اگر فرد، گروه و یا دولتی، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، بهطور سیستماتیک، منظم و سازمانیافته، از حربه ترور استفاده کند، به این نوع رفتار و پدیده تروریسم اطلاق میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مطالعه تطبیقی تروریسم و حقوق بشر از دیدگاه حضرت امام خمینی و امام علی (ع)، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8223-Comparative-study-of-terrorism-and-human-rights-from-the-perspective-of-Imam-Khomeini-and-Imam-Ali

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل