نقش مهندسین کشاورزی و دانش اموختگان مهندسی کشاورزی  در کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی و مدیریت کارافرینی کشاورزی در ایران و نقش وزارتخانه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در کارافرینی کشاورزی و مدیریت کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی کشاورزی در ایران

چکیده مقاله

زمانی عقیده براین بود که گسترش دانشکده های کشاورزی وتربیت نیروی تحصیلکرده منجر به توسعه کشاورزی خواهد شد. در این راستا قدمهای زیادی برای تربیت نیروی انسانی ماهربرداشته شده است که نگاهی اجمالی به تعداد پذیرش دانشجو در رشته های کشاورزی کنکور سال جاری از یک سو و ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در این رشته ها ااز سوی دیگر به روشنی بیانگر توجه جدی و کافی به این مقوله می باشد. بطوری که امروزه از نظر تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های کشاورزی به نظر می رسد کمبودی وجود نداشته باشد...در این راستا در این تحقیق به بررسی نقش مهندسین کشاورزی و دانش اموختگان مهندسی کشاورزی  در کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی و مدیریت کارافرینی کشاورزی در ایران و نقش وزارتخانه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در کارافرینی کشاورزی و مدیریت کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی کشاورزی در ایران پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگاه وزارت جهاد کشاورزی می باشند. نتایج تحلیل های آماری نشان داده است که مهندسین کشاورزی و دانش اموختگان مهندسی کشاورزی  در کارافرینی کشاورزی تاثیر دارندو  وزارتخانه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در کارافرینی کشاورزی و مدیریت کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی کشاورزی در ایران تاثیرگذار می باشد و رابطه معناداری با آن دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید نصراصفهانی؛فضل الله رضا ؛علی اهون منش ؛مهشاد رفیع زاده اخویان؛امیرنصراصفهانی؛مریم نصراصفهانی؛ ۱۳۹۵، نقش مهندسین کشاورزی و دانش اموختگان مهندسی کشاورزی در کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی و مدیریت کارافرینی کشاورزی در ایران و نقش وزارتخانه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در کارافرینی کشاورزی و مدیریت کارافرینی کشاورزی و توسعه کارافرینی کشاورزی در ایران، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12541-The-role-of-agricultural-engineers-and-knowledge-of-agricultural-engineering-in-the-entrepreneurship-of-agriculture-and-the-development-of-entrepreneurship-and-management-of-agricultural-entrepreneurship-in-Iran-and-the-role-of-the-Ministry-of-Agriculture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید نصراصفهانی؛فضل الله رضا ؛علی اهون منش ؛مهشاد رفیع زاده اخویان؛امیرنصراصفهانی؛مریم نصراصفهانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل