نقش و چشم انداز کارافرینی و مدیریت کارافرینی در پزشکی وکارافرینی مهندسی پزشکی درایران و نقش کارافرینی پزشکی و کارافرینی مهندسی پزشکی درثروت آفرینی و مدیریت تجاری سازی و رشد و توسعه تحول اقتصادی در ایران و جهان

چکیده مقاله

گسترش تحولات مديريتي در يک قرن اخير، سازمانها در ابعاد مختلف به ارائه خدمات مي پردازند. از طرفي، مفهوم توسعه در طي دوران هاي مختلف دچار تحولات گوناگون شده است. دستيابي به توسعه تنها به وسيله دولت ناممکن است. به سخن ديگر، تا زماني که کارافرینی در قالب سازمان ها وجود نداشته باشد، توسعه ابتر مي ماند. كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده هاي نو، خلاق و شناسايي فرصت هاي جديد با بسيج منابع، به ايجاد كسب و شركت هاي نو ، سازمان هاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارئه خدمات به جامعه مي شود.در این راستا در این تحقیق به بررسی نقش و چشم انداز کارافرینی و مدیریت کارافرینی در پزشکی وکارافرینی مهندسی پزشکی درایران و نقش کارافرینی پزشکی و کارافرینی مهندسی پزشکی درثروت افرینی و مدیریت تجاری سازی و رشد و توسعه تحول اقتصادی در ایران و جهان پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و خبرگاه حوزه کارآفرینی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند. نتایج تحلیل های آماری نشان داده است که چشم انداز کارافرینی و مدیریت کارافرینی در  در کارافرینی مهندسی پزشکی درایران نقش بسزایی دارد و همچنین کارافرینی مهندسی پزشکی درثروت افرینی و مدیریت تجاری سازی و رشد و توسعه تحول اقتصادی در ایران و جهان تاثیرگذار می باشد و رابطه معناداری با آن دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمیدنصراصفهانی؛فضل الله رضا ؛مهشاد رفیع زاده اخویان ؛شقایق حق جوی جوانمرد ؛امیرنصراصفهانی؛مریم نصراصفهانی ؛ ۱۳۹۵، نقش و چشم انداز کارافرینی و مدیریت کارافرینی در پزشکی وکارافرینی مهندسی پزشکی درایران و نقش کارافرینی پزشکی و کارافرینی مهندسی پزشکی درثروت آفرینی و مدیریت تجاری سازی و رشد و توسعه تحول اقتصادی در ایران و جهان، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12539-The-role-and-perspectives-of-entrepreneurship-and-business-management-in-medicine-and-medical-engineering-in-Iran-and-the-role-of-medical-professionals-and-practitioners-in-the-field-of-medical-engineering-in-the-creation-and-management-of-commercializati

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( حمیدنصراصفهانی؛فضل الله رضا ؛مهشاد رفیع زاده اخویان ؛شقایق حق جوی جوانمرد ؛امیرنصراصفهانی؛مریم نصراصفهانی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل