نقش اندرزهای اقتصادی در تعلیم و تربیت دین زرتشتی

چکیده مقاله

از آنجاییکه در تاریخ بشری همواره ادیان یکی از استوارترین پایگاههای اخلاقی انسانها بوده است، نمی توان نقش  دین مهمترین فاکتور در تعلیم و تربیت بوده است. از این رو، این ،آن را بر تعلیم و تربیت انکار کرد. در درازای تاریخ مقاله به بررسی و تحلیل تعلیم و تربیت انسانها در دین زرتشت با توجه به اقتصاد میپردازد؛ چنانچه، با واکاوی اندرزنامههای پارسیمیانه، اخلاقیات اقتصادی استخراج شده و پس از بررسی دسته بندی میشوند. افزون بر آن، با توجه به اهمیت موضوع، نمونههای مربوط از هریک از اندرزنامهها بیان میشود. در پایان، نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای توسعه مطالعه جهت پژوهشهای آتی ارایه میشود.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مژگان نمیرانیان ؛فاطمه حاجیان ؛کتایون مزداپور ؛ ۱۳۹۴، نقش اندرزهای اقتصادی در تعلیم و تربیت دین زرتشتی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1260-The-role-of-economic-advice-in-education-Zoroastrianism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مژگان نمیرانیان ؛فاطمه حاجیان ؛کتایون مزداپور ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل