رتبه بندی معیارهای مؤثرپیاده مداری برحس سرزندگی شهری (موردکاوی حاشیه استخرلاهیجان)

چکیده مقاله

پیاده­روی به عنوان یک سیستم حمل و نقل قدیمی درگذشته به عنوانِ مهم­ترین الگوی جابجایی به شمار می­رفته است. اما به تدریج وبارشدشهرنشيني و ماشيني شدن شهرها، این شیوه جابجایی تغییر پیدا کرده و باگونه ای جدیدومتفاوت باتعاریف سنتی جایگزین گردیده است،درنتیجه توجه به پياده­روي وعابر پياده كمرنگ­ترشده ودرحاشيه قرار گرفته است، دراین راستا شهرلاهیجان نیزازاین قاعده مستثنی نبوده است. اما فضای پیاده مدارحاشیه استخرلاهیجان بافراهم آوردن فضایی،مطلوب امن و لذت بخش توانسته است تا حدودی درسرزندگی شهری تأثیرگذارباشد. پژوهش حاصل به شناخت وبررسی ورتبه بندی معیارهای موثر پیاده مداری برسرزندگی می­پردازد. روش تحقیق پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی باکمک آمار توصیفی واستنباطی به وسیله SPSSوگردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل۲۱۷ نفراز افراد دردسترس استفاده کننده ازفضا در مقطع زمانی20روزه می­باشد. پرسشنامه تحقیق درمقیاس طیف لیکرت به صورت پنج گزینه ای وبسته پاسخ طراحی گردیده شده ، نتایج پژوهش حاکی از ارتباط بیشتربین حضورگروه­های مختلف درفضاوحس سرزندگی شهری می­باشد و کاربری­های اطراف فضا کمترین میزان تأثیرگذاری برسرزندگی شهری را کسب نموده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم دانش شکیب*؛سهیلا مهربخش؛سیدباقرحسینی؛رضاپرویزی؛ ۱۳۹۵، رتبه بندی معیارهای مؤثرپیاده مداری برحس سرزندگی شهری (موردکاوی حاشیه استخرلاهیجان)، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12804-Ranking-of-Effective-Measurements-on-Orbital-Meanings-of-Urban-Vital-Ratios-(Case-Study-of-Shahr-e-Shahin)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم دانش شکیب*؛سهیلا مهربخش؛سیدباقرحسینی؛رضاپرویزی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل