سنجش پیاده مداری حاشیه استخر لاهیجان درارتقای سرزندگی شهری به وسیله چیدمان فضایی با UCL Depth Map

چکیده مقاله

فضاهای پیاده مدارباویژگیهای خاصی که درخود دارندمی توانندنقش مؤثری درارتقای سرزندگی شهری ایفانمایند. اما این میزان تأثیرباتوجه به شرایط کالبدی،عملکردی،معنایی و مکانیابی آنهامی­تواندمتفاوت باشد.هدف ازپژوهش حاضر،بررسی تاثیرگذاری پیاده مداری حاشیه استخرلاهیجان برسرزندگی شهریست. روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی درنظرگرفته شده است. دراین راستا ابتدا مشاهدات عینی ازمحیط صورت گرفته شده است. به دنبال آن مطالعات مروری برروی مقالات،کتابها و بررسی اسنادو مدارک وتحقیقات صورت گرفته داخلی وخارجی مربوط به موضوع انجام وپس از انجام مطالعات مروری معیارهای تاثیرگذار بر سرزندگی فضای شهری شامل ،میزان اتصال، همپیوندی، عمق فضایی، خوانایی و میزان کنترل به کمک نرم افزارUCL Depth Map مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضرنشان می­دهد ،بیشترین میزان اتصال،همپیوندی، کنترل وکمترین عمق فضایی به ضلع جنوبی،بلوار شهید مطهری تعلق دارد. همبستگی میان میزان اتصال و همپیوندی، خوانایی متوسطی را نیز برای این ناحیه،نشان داده است،درنتیجه این محدوده­ی شهری،دارای خوانایی متوسطی می­باشدو می­تواند در سرزندگی شهری تاثیر گذارباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم دانش شکیب*؛سعیده آفتابی طهارم؛سیدباقرحسینی؛رضاپرویزی؛ ۱۳۹۵، سنجش پیاده مداری حاشیه استخر لاهیجان درارتقای سرزندگی شهری به وسیله چیدمان فضایی با UCL Depth Map، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12808-Pedestrian-Orientation-of-the-Lahijan-Pool-in-the-Livelihood-of-the-City-by-Space-Layout-with-UCL-Depth-Map

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم دانش شکیب*؛سعیده آفتابی طهارم؛سیدباقرحسینی؛رضاپرویزی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل