پاسخ دینامیکی صفحات مستطیلی ضخیم تحت اثر بار گسترده متحرک

چکیده مقاله

پل­ها، عرشه ناوها و روسازی راه­ها در صنایع حمل و نقل نمونه­هایی از صفحات می­باشند که تحت تاثیر بار گسترده متحرک بوده و اضافه شدن پارامتر زمان متغیرهای تاثیرگذار بر این سازه­ها را بیشتر می نماید. عملکرد دینامیکی این سازه­ها، تحت تاثیر بار متحرک وسائل نقلیه­ای که از روی آنها عبور می­کنند، باید مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد تا یک طراحی ایمن و منطقی از نقطه نظر سازه­ای صورت پذیرد. در این مقاله، با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان، حل دقیق صفحه مستطیلی ضخیم بر روی چهار لبه با تکیه­گاه ساده تحت اثر بار گسترده متحرک ارائه شده است. با استفاده از معادلات ناویر و جایگذاری آنها برحسب توابع پتانسیل، معادلات حاکم به دو معادله دیفرانسیل پاره­ای خطی مرتبه 4 و 2 تبدیل می­گردند که تابعی از چهار متغیر شامل سه متغیر مکانی و یک متغیر زمانی می­باشند. دستگاه معادلات حاکم در محدوده زمان و به روش توأم جداسازی متغیرها و تبدیل انتگرالی لاپلاس حل و با اعمال دقیق شرایط اولیه و نیز شرایط مرزی، ضرایب ثابت حاصل از حل معادله دیفرانسیل تعیین و سپس با تبدیل معکوس لاپلاس پاسخ­ها در هر نقطه از صفحه تعیین می­شود. به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج بدست آمده برای صفحات ضخیم در حالت خاص استاتیکی مقایسه شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پروانه ناطقی بابگی؛بهرام نوائی¬نیا؛ مهدی دهستانی؛ ۱۳۹۵، پاسخ دینامیکی صفحات مستطیلی ضخیم تحت اثر بار گسترده متحرک، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12955-Dynamic-response-of-thick-rectangular-plates-under-the-influence-of-widespread-moving-loads

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پروانه ناطقی بابگی؛بهرام نوائی¬نیا؛ مهدی دهستانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل