بررسی نقش هنر موسیقی در افزایش حس مکان در معماری مجموعه های فرهنگی

چکیده مقاله

بشر با درک زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید از اشکال و آهنگهای طبیعی، هنر را یکی از عوامل مهم ابراز احساسات و بیان زیبایی است، به وجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعکس نمود. انسان، انفعالات درونی، احساسات و متأثرات خود را به وسیله حرکات و کلمات که مناسب ترین وسیله، برای بیان هیجانات است، آشکار ساخت که نمود آن موسیقی و معماری است. در این میان فرهنگ نیز مجموعه کامل ممیزهای روحی، مادی، فکری و عاطفی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی را مشخص می کند و نه تنها شامل هنرها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، نظام های ارزشی، سنتها و اعتقادات نیز می باشد و حس مکان نیز شاخصی تاثیرگذار که از طریق آن می توان میزان متمایز بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیگر مکانها سنجید و رابطه ای عاطفی و پرمعنایی بین شخص و مکان را توصیف کرد. با توجه به این مفاهیم، هدف از این پژوهش ایجاد فضایی است که بتوانیم در آن تمام مفاهیم فرهنگ را در زبان معماری و در فرم به صورت نقطه، خط، صفحه، حجم تجلی دهیم،و با نقش دادن هنر موسیقی، که فرد، خود را متعلق به آن مکان بداند، می توانیم کاری بس خلاقانه و هنرمندانه ایجاد نماییم. در این پژوهش تلاش شده تا براساس روش پژوهش شناختی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با نگاهی جامع به صورت کتابخانه ای و اسنادی، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که می توان با تطبیق دادن هنر معماری با هنر موسیقی، حس مکان را در معماری فضاهای فرهنگی احیاء نمود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهری ایرانی شیرامین ؛مسعود حق لسان ،*؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش هنر موسیقی در افزایش حس مکان در معماری مجموعه های فرهنگی، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13049-Investigating-the-role-of-music-art-in-increasing-the-sense-of-place-in-the-architecture-of-cultural-collections

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهری ایرانی شیرامین ؛مسعود حق لسان ،*؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل