کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم اسلامی ، مدیریت و اقتصاد مدیریت و آینده پژوهی

چکیده مقاله

هماهنگی تکوین با تشریع  و نقش غیر قابل انکار  این هماهنگی در تعیین سمت و سوی آینده مددیریت جهدانی از موضوعات تعیین کننده در باب مدیریت و آینده پژوهی بوده که .بنده در اثبات این هماهنگی و عملکرد و نتدای  آن ، به منابع وزینی همانند  قران ، سنت مراجعه نموده و با کشف تایید موضوع توسط ایدن مندابع بده نظدرات علمدا و دانشمندان از مسلمان و غیر مسلمانی که اصلا سراغی از قران و سنت در رابطه با همدین موضدوعات نداشدته اندد . مراجعه کرده و از انبوه نظرات ، در رعایت با چاروچوب مقاله فقط به تعداد معدودی از آنها اشاره گردیده سدپس در مورد نتای  این هماهنگی و تاثیرات آن در مدیریت و جهانگیر شدن مدیریت الهی اسلام که متصف به همده اوصدا  و لوازم مدیریتی و جوابگوی همه اعصار و اماکن بوده پرداخته شده است  . 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم اسلامی ، مدیریت و اقتصاد مدیریت و آینده پژوهی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13151-International-Conference-on-Research-and-Development-in-Islamic-Sciences,-Management-and-Management-Economics-and-Future-Studies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل