بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی، در بین شرکتهای  031 پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف تعداد  بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید و 0330تا 0331شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی دادههای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین معاملات با اشخاص وابسته و هزینههای نمایندگی رابطه معنادار وجود دارد و تمامی فرضیهها پذیرفته شدند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه برزگر (نویسنده مسئول) ؛فریده زاهدی ؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13434-Investigating-the-Effect-of-Trades-with-Affiliated-Persons-on-the-Costs-of-Representation-of-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه برزگر (نویسنده مسئول) ؛فریده زاهدی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل