بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر میانگین بازده سهام در شرکتهای دارای بحران مالی

چکیده مقاله

واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق میشود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی داراییها به صورت غیرمنتظره از دست برود. سقوط بازار بورس، ترکیدن حبابهای مالی، بحران ناشی از نرخ بهرههای ارزی و ناتوانی در پرداخت بدهیهای سنگین ). همچنین سرمایهگذاران و سهامداران همیشه خواهان بازدهی 8811 مصادیقی از بحران مالی محسوب میشود (بختیارزاده، بیشتر هستند. به منظور تحقق بخشیدن به این امر، سرمایهگذاران در داراییهایی که دارای بازدهی بالا و ریسك نسبتا پایینی میباشند سرمایهگذاری میکنند. هدف تحقیق پیشرو بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر میانگین بازده سهام در شرکتهای  قانون تجارت است. 848 دارای بحران مالی است. در این پژوهش معیار شناسایی شرکتهای دارای بحران مالی شمول ماده 88 جامعه آماری این پژوهش  کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88 تا 18 می باشد و 18 83 بار دچار بحران مالی شدهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند که تعداد 8 از میان شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه بیش از شرکت با توجه به در دسترس بودن دادهها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. جهت بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر بازده سهام در شرکتهای دارای بحران مالی از رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج بررسی مدلهای تحقیق نشان داد در میان شرکتهای با وضعیت بحرانی مالی، ویژگیهای شرکت از جمله اندازده هیئت مدیره، اندازه شرکت، رشد شرکت، عملکرد شرکت، اهرم مالی و جریان نقدی آزاد نمیتوانند پیشبینیکنندهی مناسبی برای بازده حقوق صاحبان سهام باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شهریار فقه کریمی؛دکتر محمد تقی نقوی فرد؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر میانگین بازده سهام در شرکتهای دارای بحران مالی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13439-Investigating-the-Impact-of-Company-Characteristics-on-Average-Return-on-Equity-in-Companies-with-Financial-Crisis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شهریار فقه کریمی؛دکتر محمد تقی نقوی فرد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل