تاثیر توقف نماد و مالکیت نهادی بر کیفیت سود در شرکتهای با عرضه عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

این پژوهش به بررسی تاثیر توقف نماد و مالکیت نهادی بر کیفیت سود  پرداخته است و عرضه عمومی اولیه به عنوان متغیر تعدیلی تاثیر آن بر متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش جهت گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیات با استفاده از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیتهای مورد نظر انتخاب شدن، مهمترین  شرکت شد،  اطلاعات 41محدودیت این پژوهش انتخاب شرکتهای دارای توقف نماد بود، که نهایتا منجر به انتخاب  گردآوری شد و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه روابط بین 1394 سال متهی به سال 5این شرکتهای برای متغیرها بررسی و مدلهای تحقیق تخمین زده شدند. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از شاخص های اندازه گیری مدیریت سود اشتفاده شده است، هرچه تمایل برای مدیریت سد بیشتر باشد کیفیت سود کاهش پیدا خواهد کرد، از این رو نتایج آزمون فرضیات، حاکی از وجود تمایل برای مدیریت سود در بین شرکتهای با عرضه  همچنین ، عمومی اولیه است و در شرکتهای با عرضه عمومی اولیه با توقف نماد کیفیت سود پایینتری مشاهده شد این پژوهش نشان میدهد که کیفیت سود در شرکتها دارای توقف نماد با عرضه عمومی اولیه بسیار پایینتر از سایر شرکتهای بدون توقف نماد میباشد. وجود مالکیت نهادی در ساختاری مالکیت شرکتها باعث بهبود وضعیت کیفیت سود می شود.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جواد رمضانی ؛سکینه قربان پور؛ ۱۳۹۵، تاثیر توقف نماد و مالکیت نهادی بر کیفیت سود در شرکتهای با عرضه عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13517-Impact-of-symbolic-stop-and-institutional-ownership-on-the-quality-of-profit-in-companies-with-initial-public-offering-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جواد رمضانی ؛سکینه قربان پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل